Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/08/23/1285
23.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-21(2) ZAWIADOMIENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO O WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA / O REZYGNACJI Z WYBORU MIEJSCA OPODATKOWANIA W PRZYPADKU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2013/08/22/1284
22.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-13(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/08/22/1283
22.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-1(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, o której mowa w art. 134b ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/08/22/1282
22.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-W1(3) INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYM NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/08/22/1281
22.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-TK(3) INFORMACJA O UMOWACH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO INNYCH OSÓB - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/08/22/1280
22.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-U(4) INFORMACJA O UMOWACH ZAWARTYCH Z NIEREZYDENTAMI - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2013/08/21/1279
21.08.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZAP-3(1) ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2013/08/21/1278
21.08.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
T
2013/08/21/1277
21.08.2013
URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/08/16/1276
16.08.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 30