Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/12/17/1432
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
T
2013/12/17/1431
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zgłoszenia rozbiórki
T
2013/12/17/1430
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
T
2013/12/17/1429
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórek publicznych
T
2013/12/17/1428
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zawiadomienia o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
T
2013/12/17/1427
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o przystąpienie do egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką osobową oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego pozytywny wynik z egzaminu
T
2013/12/17/1426
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego
T
2013/12/17/1425
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie, zmianę lub wtórnik zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
T
2013/12/17/1424
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem
T
2013/12/17/1423
17.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 35