Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/12/11/1407
11.12.2013
ARCHIWUM
Wzór zgłoszenia likwidacji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
N
2013/12/11/1406
11.12.2013
ARCHIWUM
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych
N
2013/12/11/1405
11.12.2013
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wpis przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
N
2013/12/11/1404
11.12.2013
GMINA MIEDZIANA GÓRA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miedziana Góra
T
2013/12/11/1403
11.12.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia
N
2013/12/11/1402
11.12.2013
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/12/11/1401
11.12.2013
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2013/12/11/1400
11.12.2013
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
N
2013/12/11/1399
11.12.2013
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
N
2013/12/11/1398
11.12.2013
URZĄD GMINY ZŁOTORYJA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10