Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/12/13/1416
13.12.2013
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
T
2013/12/13/1415
13.12.2013
Ministerstwo Sprawiedliwości
Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
T
2013/12/13/1414
13.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta
T
2013/12/13/1413
13.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni
T
2013/12/13/1412
13.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie opinii dotyczącej stanu zdrowotnego drzewostanu
T
2013/12/13/1411
13.12.2013
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, a także innych działań przy zabytku i na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w otoczeniu zabytku
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6