Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/08/13/1271
13.08.2013
URZĄD GMINY ŁUKOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/08/13/1270
13.08.2013
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku inwestora mający na celu uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
T
2013/08/13/1269
13.08.2013
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzyskanie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
T
2013/08/13/1268
13.08.2013
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o uzyskanie przez inwestora dziennika budowy, co umożliwi rozpoczęcie budowy. W przypadku prac polegających na rozbiórce obiektów budowlanych nazywany jest on dziennikiem rozbiórki.
T
2013/08/13/1267
13.08.2013
STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów
T
2013/08/13/1266
13.08.2013
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2013/08/13/1265
13.08.2013
URZĄD GMINY W CHYNOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/08/13/1264
13.08.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
N
2013/08/13/1263
13.08.2013
URZĄD GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/08/13/1262
13.08.2013
MIASTO BUKOWNO
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 16