Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/08/16/1276
16.08.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów
T
2013/08/16/1275
16.08.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie złoża kopaliny
T
2013/08/16/1274
16.08.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu językowego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
T
2013/08/16/1273
16.08.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o potwierdzenie znajomości języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
T
2013/08/16/1272
16.08.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy zarejestrowanego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przed przekazaniem do CEIDG tj. do 31.12.2011 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5