Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/04/25/1123
25.04.2013
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA, Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca
T
2013/04/25/1122
25.04.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2013/04/25/1121
25.04.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3