Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/05/08/1134
08.05.2013
URZĄD GMINY W STARYM POLU
Wzór elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/05/08/1133
08.05.2013
URZĄD MIEJSKI W JEDLINIE-ZDROJU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2