Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/07/03/1232
03.07.2013
URZĄD GMINY POTĘGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/07/03/1231
03.07.2013
URZĄD MIASTA KIELCE
Wzór zawiadomienia o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w gospodarstwie
T
2013/07/03/1230
03.07.2013
GMINA ŁAZISKA
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/07/03/1229
03.07.2013
ARCHIWUM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu
N
2013/07/03/1228
03.07.2013
URZĄD GMINY IRZĄDZE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/07/03/1227
03.07.2013
URZĄD GMINY W STRZYŻEWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6