Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/02/08/1095
08.02.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w mandatach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2013/02/08/1094
08.02.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie poświadczonego za zgodność odpisu, wyciągu, duplikatu lub kopii dokumentu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2