Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/02/20/1099
20.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-3)
N
2013/02/20/1098
20.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o potwierdzenie zaświadczenia A1 – porozumienie wyjątkowe na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-34)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2