Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/10/11/1328
11.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-7(1) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2013/10/11/1327
11.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(20) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/11/1326
11.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT11K(20) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH LUB INNY PODMIOT NIEBĘDĄCY NASTĘPCĄ PRAWNYM ZAKŁADU PRACY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3