Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/10/17/1341
17.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór postanowienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
T
2013/10/17/1340
17.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór deklaracji uczestnictwa w Konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości.
T
2013/10/17/1339
17.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzenia postępowania uwłaszczeniowego
T
2013/10/17/1338
17.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli
T
2013/10/17/1337
17.10.2013
STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów na cele reformy rolnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5