Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/10/14/1336
14.10.2013
URZĄD GMINY RADOMSKO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/10/14/1335
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2013/10/14/1334
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 za rok 2013
T
2013/10/14/1333
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 za rok 2012
T
2013/10/14/1332
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 za rok 2013
T
2013/10/14/1331
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 za rok 2012
T
2013/10/14/1330
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
N
2013/10/14/1329
14.10.2013
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8