Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/10/10/1325
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(6) INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1324
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-6(10) DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1323
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-R(16) INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1322
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1321
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1320
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8AR(3) DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1319
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-4R(4) DEKLARACJA ROCZNA O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2013/10/10/1318
10.10.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-6L(10) DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/10/10/1317
10.10.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w sprawach zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów za organizację producentów.
T
2013/10/10/1316
10.10.2013
PODLASKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
Wniosek o dostęp rozszerzony do systemu Zwrot VAT dla Podróżnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10