Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/06/07/1191
07.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku przedsiębiorcy do organu prowadzącego rejestr obiektów hotelarskich o zmianę zaszeregowania (zmianę kategorii)
T
2013/06/07/1190
07.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku przedsiębiorcy do organu prowadzącego rejestr obiektów hotelarskich o zaszeregowanie (nadanie kategorii)
T
2013/06/07/1189
07.06.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)
T
2013/06/07/1188
07.06.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-36)
T
2013/06/07/1187
07.06.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z funduszu wypadkowego w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych (ZUS PR-2)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5