Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/06/03/1186
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku przedsiębiorcy do organu prowadzącego rejestr obiektów hotelarskich o potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego
T
2013/06/03/1185
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia o wznowieniu wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
2013/06/03/1184
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia o przedłużeniu zawieszenia wykonywania działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
2013/06/03/1183
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/06/03/1182
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/06/03/1181
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia przez przedsiębiorcę organu prowadzącego rejestr obiektów hotelarskich o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim
T
2013/06/03/1180
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku przedsiębiorcy do organu prowadzącego rejestr obiektów hotelarskich o promesę zaszeregowania.
T
2013/06/03/1179
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
T
2013/06/03/1178
03.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zawiadomienia o zawieszeniu działalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego
T
2013/06/03/1177
03.06.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12