Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/06/21/1223
21.06.2013
GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2013/06/21/1222
21.06.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o objęcie honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
T
2013/06/21/1221
21.06.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o dofinansowanie przez zakład ubezpieczeń społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego (ZUS PR-5)
T
2013/06/21/1220
21.06.2013
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatku
N
2013/06/21/1219
21.06.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wzór wniosku przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia na wyprzedaż hurtową zapasów napojów alkoholowych: do 4,5% zawartości alkoholu i piwa lub powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa
T
2013/06/21/1218
21.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
T
2013/06/21/1217
21.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze przechowawców akt osobowych i płacowych
T
2013/06/21/1216
21.06.2013
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Wzór wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8