Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/06/14/1210
14.06.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-7(1) ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM
N
2013/06/14/1209
14.06.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZAP-3(1) ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM
N
2013/06/14/1208
14.06.2013
URZĄD GMINY GARBÓW
wzór dokumentu elektronicznego DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2013/06/14/1207
14.06.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
PT-2(1) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI PODATKU TONAŻOWEGO NALEŻNEGO - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2013/06/14/1206
14.06.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku
T
2013/06/14/1205
14.06.2013
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zgłoszenia umieszczenia szyldu lub ogłoszenia
T
2013/06/14/1204
14.06.2013
URZĄD GMINY POTĘGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2013/06/14/1203
14.06.2013
URZĄD MIASTA KIELCE
Wzór zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
T
2013/06/14/1202
14.06.2013
URZĄD MIASTA KIELCE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
T
2013/06/14/1201
14.06.2013
URZĄD MIASTA KIELCE
Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19