Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2013/06/18/1215
18.06.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-UE(3) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH
T
2013/06/18/1214
18.06.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-UEK(3) KOREKTA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH
T
2013/06/18/1213
18.06.2013
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-REF(3) WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ (VAT) NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM - zakres informacyjny wniosku określa art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z późn. zm.)
T
2013/06/18/1212
18.06.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru osób pozbawionych uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
T
2013/06/18/1211
18.06.2013
ARCHIWUM - MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA
PT-1(1) OŚWIADCZENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA PODATKIEM TONAŻOWYM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5