Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/07/990
07.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia (ZUS EER-18)
N
2012/09/07/989
07.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie odstąpienia od zabezpieczenia hipotecznego (RD-9)
N
2012/09/07/988
07.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego (ZUS EKp-3)
N
2012/09/07/987
07.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci (ZUS EER-16)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4