Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/21/1008
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie odpisu zupełnego/skróconego/wielojęzycznego z ksiąg stanu cywilnego
T
2012/09/21/1007
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
T
2012/09/21/1006
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o umieszczenie reklamy w pasie drogowym
T
2012/09/21/1005
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie dochodowości gospodarstwa rolnego
T
2012/09/21/1004
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
T
2012/09/21/1003
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
T
2012/09/21/1002
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2012/09/21/1001
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2012/09/21/1000
21.09.2012
URZĄD MIEJSKI W KROŚNIEWICACH
Wzór wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9