Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/14/991
14.09.2012
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wniosek o naniesienie w ewidencji pojazdów adnotacji o zbyciu/nabyciu pojazdu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1