Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/08/29/983
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (N-9)
N
2012/08/29/982
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku pracodawcy o kontrolę prawidłowości wystawienia zaświadczenia lekarskiego (OL-2)
N
2012/08/29/981
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej (OL-3)
N
2012/08/29/980
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia przedsiębiorcy o nieotrzymaniu: pomocy publicznej de minimis/ pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/ pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie (RD-2)
N
2012/08/29/979
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o rozliczenie konta płatnika składek (RD-3)
N
2012/08/29/978
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (US-10)
T
2012/08/29/977
29.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o okresach przerw w opłacaniu składek (US-16)
T
2012/08/28/976
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły (ZAS_36)
N
2012/08/28/975
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego (ZAS_39)
N
2012/08/28/974
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu i wysokości świadczenia.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19