Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/06/25/899
25.06.2012
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
Wniosek o odbycie praktyki zawodowej
N
2012/06/21/898
21.06.2012
URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży
T
2012/06/21/897
21.06.2012
URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
T
2012/06/15/896
15.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór dyspozycji dotyczącej przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010
T
2012/06/15/895
15.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zawiadomienia emeryta - rencisty osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU-10b/2009
T
2012/06/14/894
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór oświadczenia zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU-13/2011
T
2012/06/14/893
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU-3/2009
T
2012/06/14/892
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD
T
2012/06/11/891
11.06.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-11(2) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/06/11/890
11.06.2012
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA
Informacja o prowadzonych rejestrach medycznych oraz zakresie danych w nich zawartych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 26