Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/06/15/896
15.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór dyspozycji dotyczącej przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010
T
2012/06/15/895
15.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zawiadomienia emeryta - rencisty osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym przychodzie ZER WU-10b/2009
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2