Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/05/31/873
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego (ZAS_34)
N
2012/05/31/872
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły (ZAS_36)
N
2012/05/31/871
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia lekarskiego o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem (ZAS_38)
N
2012/05/31/870
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego (ZAS_39)
N
2012/05/31/869
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zasiłek macierzyński/zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego/zasiłek wyrównawczy (ZAS-54)
N
2012/05/31/868
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór skargi/wniosku świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego (ZAS_58)
N
2012/05/31/867
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego (ZAS_59)
N
2012/05/31/866
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego (ZAS_65)
N
2012/05/31/865
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku świadczeniobiorcy/płatnika składek o wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia, do którego wypłaty zobowiązany jest płatnik składek (ZAS_66)
N
2012/05/31/864
31.05.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o - zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia - wypłatę świadczenia na rachunek bankowy - zmianę rachunku bankowego - wypłatę świadczenia osoby zamieszkałej za granicą (ZAS_68)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 44