Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/01/24/766
24.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8B(7) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/01/24/765
24.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8A(8) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/01/24/764
24.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(21) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/01/23/763
23.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-9R(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/01/23/762
23.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PRZEZ PŁATNIKA PODATKU
N
2012/01/23/761
23.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-2(5) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
N
2012/01/23/760
23.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-3(2) DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
N
2012/01/20/759
20.01.2012
Ministerstwo Zdrowia
Wzór sprawozdania z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
T
2012/01/17/758
17.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-R(1) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE INFORMUJĄCE O ZAMIARZE SKORZYSTANIA ZE SZCZEGÓLNEJ PROCEDURY ROZLICZANIA VAT Z TYTUŁU USŁUG MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OKAZJONALNEGO - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2012/01/17/757
17.01.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6R(2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 25