Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/03/30/815
30.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
T
2012/03/30/814
30.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór sprawozdania z wyników zbiórki publicznej
T
2012/03/29/813
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
T
2012/03/29/812
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
N
2012/03/29/811
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
N
2012/03/29/810
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodującą rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
N
2012/03/29/809
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
N
2012/03/29/808
29.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór zgłoszenia informacji o szkoleniach prowadzonych w ośrodku szkolenia kierowców
T
2012/03/23/807
23.03.2012
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla pisma wysyłanego przez GIODO stanowiącego odpowiedź lub zapytanie
N
2012/03/23/806
23.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-1(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, o której mowa w art. 134b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 41