Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/03/05/793
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie kopii map topograficznych ukł. „1965” z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/05/792
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie map cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/05/791
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie map cyfrowych z zastosowaniem współczynnika 0,3 z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/05/790
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie map drukowanych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/05/789
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie wydruku mapy glebowo-rolniczej z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/05/788
05.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6