Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/03/22/805
22.03.2012
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla pisma stanowiącego decyzję administracyjną GIODO dotyczącą przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-1 z 1