Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/03/01/787
01.03.2012
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór wniosku o zamówienie wydruku map topograficznych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
T
2012/03/01/786
01.03.2012
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla pisma stanowiącego decyzję administracyjną GIODO dotyczącą przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
N
2012/03/01/785
01.03.2012
URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wzór dla pisma wysyłanego przez GIODO stanowiącego odpowiedź lub zapytanie
N
2012/03/01/784
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-Z(1) ZGŁOSZENIE O ZAPRZESTANIU LUB ZAWIESZENIU WYKONYWANIA USŁUG MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OKAZJONALNEGO - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2012/03/01/783
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(7) INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/03/01/782
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT16Z(10) INFORMACJA O ZMIANACH WE WNIOSKU O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ/LIKWIDACJI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/03/01/781
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-16(10) WNIOSEK O ZASTOSOWANIE OPODATKOWANIA W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/03/01/780
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAP-1(1) DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2012/03/01/779
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-28(16) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - wzór stosuje się do uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 stycznia 2011 r.
N
2012/03/01/778
01.03.2012
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-W1(2) INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH PRZEZ PODMIOT BĘDĄCY NIEREZYDENTEM OSOBOM FIZYCZNYM BĘDĄCYM NIEREZYDENTAMI ZA ŚWIADCZENIE NA RZECZ REZYDENTA USŁUG (WYKONANIA PRACY) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13