Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/08/11/9861
11.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi na cele niezwiązane z budową, modernizacją lub ochroną dróg
T
2020/08/11/9860
11.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/08/11/9859
11.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2020/08/11/9858
11.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/08/11/9857
11.08.2020
URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych
T
2020/08/10/9856
10.08.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2020/08/07/9855
07.08.2020
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2020/08/07/9854
07.08.2020
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2020/08/07/9853
07.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości lub ich części
T
2020/08/07/9852
07.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 874