Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/23/10046
23.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/23/10045
23.10.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego
T
2020/10/22/10044
22.10.2020
URZĄD GMINY W BISKUPCU
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
T
2020/10/22/10043
22.10.2020
GMINA PIASECZNO
Wzór wniosku o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
T
2020/10/22/10042
22.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
T
2020/10/21/10041
21.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
T
2020/10/21/10040
21.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przyjęcia uchwały Rady Gminy
T
2020/10/20/10039
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie: jak głosował radny gminy Kalinowo nad uchwałą
T
2020/10/20/10038
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/10/20/10037
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 1059