Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/03/30/815
30.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
T
2012/03/30/814
30.03.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór sprawozdania z wyników zbiórki publicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2