Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/04/27/829
27.04.2012
Ministerstwo Zdrowia
MZ-35A Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących
T
2012/04/27/828
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
T
2012/04/27/827
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2012/04/27/826
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2012/04/18/825
18.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
N
2012/04/18/824
18.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
N
2012/04/18/823
18.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o rejestrację sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
N
2012/04/18/822
18.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering)
T
2012/04/18/821
18.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – detal ABC
T
2012/04/05/820
05.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14