Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/04/05/820
05.04.2012
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniu
T
2012/04/05/819
05.04.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór dyspozycji dotyczącej przekazywania świadczeń emerytalno-rentowych ZER-bank-PL/2010
N
2012/04/05/818
05.04.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU-3/2009
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3