Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/04/27/829
27.04.2012
Ministerstwo Zdrowia
MZ-35A Sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących
T
2012/04/27/828
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej
T
2012/04/27/827
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2012/04/27/826
27.04.2012
STAROSTWO POWIATOWE W PRZASNYSZU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4