Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/06/14/894
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór oświadczenia zainteresowanego w sprawie ustalenia prawa lub wysokości świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego ZER WU-13/2011
T
2012/06/14/893
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU-3/2009
T
2012/06/14/892
14.06.2012
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór oświadczenia o zamiarze wspólnego opodatkowania ZER-POD
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3