Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/06/04/885
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie postępowania egzekucyjnego (RD-8)
N
2012/06/04/884
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (N-9)
N
2012/06/04/883
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika (OL-4)
N
2012/06/04/882
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o dofinansowanie przez zakład ubezpieczeń społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego (PR_5)
N
2012/06/04/881
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń (US-7)
N
2012/06/04/880
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe (US_9)
N
2012/06/04/879
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, czy pracodawca zgłosił informację o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (US-11)
N
2012/06/04/878
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (US-12)
N
2012/06/04/877
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE (US-15)
N
2012/06/04/876
04.06.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - dla personelu kontraktowego wspólnot europejskich na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 ( US_33)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12