Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/06/21/898
21.06.2012
URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY - Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży
T
2012/06/21/897
21.06.2012
URZĄD MIEJSKI W PRUDNIKU
UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ - Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2