Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/08/24/972
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o emeryturę (ZUS_ERp-1E)
N
2012/08/24/971
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o emeryturę pomostową (ZUS_ERp-1Epom)
N
2012/08/24/970
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS ERp-6)
N
2012/08/24/969
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji dodatkowej dotyczącej okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS ERp-6Z)
N
2012/08/24/968
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - emeryta - rencisty - osoby uprawnionej do renty socjalnej - osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego/zasiłku - osoby uprawnionej do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (ZUS_ERp-13)
N
2012/08/24/967
24.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności składek (ZUS-EOP)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6