Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/08/28/976
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, przedszkola, szkoły (ZAS_36)
N
2012/08/28/975
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór oświadczenia ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego (ZAS_39)
N
2012/08/28/974
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o wydanie zaświadczenia o pobieraniu i wysokości świadczenia.
N
2012/08/28/973
28.08.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4