Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/18/993
18.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii na podstawie art. 12.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-1)
N
2012/09/18/992
18.09.2012
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej - dla osoby zatrudnionej lub prowadzącej działalność na pokładzie statku na morzu pod polską banderą na podstawie art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 (US-30)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2