Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2012/09/20/999
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
N
2012/09/20/998
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
N
2012/09/20/997
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej
T
2012/09/20/996
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
N
2012/09/20/995
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
N
2012/09/20/994
20.09.2012
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dotyczących dowodu osobistego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6