Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/29/7442
29.03.2019
Urząd Gminy Lądek
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
T
2019/03/29/7441
29.03.2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku komornika sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów zakładu ubezpieczeń społecznych (OK-EKS)
T
2019/03/29/7440
29.03.2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór pisma do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS
T
2019/03/29/7439
29.03.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(27) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2018 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2019/03/29/7438
29.03.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(2) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2018 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5