Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/14/7321
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/03/14/7320
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/03/14/7319
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/03/14/7318
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/03/14/7317
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór informacji o gruntach
T
2019/03/14/7316
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2019/03/14/7315
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/03/14/7314
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/03/14/7313
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/03/14/7312
14.03.2019
URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 55