Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/21/7388
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o dodatkowy wypis z zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
T
2019/03/21/7387
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia że działki nie są wymienione w uproszczonym planie urządzenia lasów i nie była wydana decyzja z art. 19 ust. 3 ustawy o Lasach
T
2019/03/21/7386
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych
T
2019/03/21/7385
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o uzyskanie pozwolenia na niezgodną z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
T
2019/03/21/7384
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne
T
2019/03/21/7383
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
T
2019/03/21/7382
21.03.2019
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2019/03/21/7381
21.03.2019
URZĄD GMINY CHOJNÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/03/21/7380
21.03.2019
URZĄD GMINY W FREDROPOLU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/03/21/7379
21.03.2019
URZĄD GMINY W FREDROPOLU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 67