Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/11/7266
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/03/11/7265
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/03/11/7264
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/03/11/7263
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/03/11/7262
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/03/11/7261
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/03/11/7260
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2019/03/11/7259
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2019/03/11/7258
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego
T
2019/03/11/7257
11.03.2019
URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 44