Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/27/7437
27.03.2019
URZĄD MIEJSKI W OPOLU LUBELSKIM
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty/zaliczenie nadpłaty/przeksięgowanie nadpłaty podatku
T
2019/03/27/7436
27.03.2019
URZĄD MIEJSKI W OPOLU LUBELSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/03/27/7435
27.03.2019
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o zmianę / wyrejestrowanie danych w systemie powiadamiania mieszkańców
T
2019/03/27/7434
27.03.2019
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o rejestrację w systemie powiadamiania mieszkańców w celu otrzymywania powiadomień sms lub e-mail lub ePUAP
T
2019/03/27/7433
27.03.2019
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o konto na platformie eURZĄD
T
2019/03/27/7432
27.03.2019
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o zmianę danych / usunięcie konta na platformie eURZĄD
T
2019/03/27/7431
27.03.2019
GMINA WAGANIEC
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/03/27/7430
27.03.2019
GMINA MIASTO RZESZÓW
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/03/27/7429
27.03.2019
GMINA MIASTO RZESZÓW
Deklaracja na podatek od nieruchomości
T
2019/03/27/7428
27.03.2019
GMINA MIASTO RZESZÓW
Informacja w sprawie podatku rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14