Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/03/25/7423
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/03/25/7422
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/03/25/7421
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/03/25/7420
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór informacji o lasach
T
2019/03/25/7419
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2019/03/25/7418
25.03.2019
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór informacji o gruntach (podatek rolny)
T
2019/03/25/7417
25.03.2019
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia i wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki
T
2019/03/25/7416
25.03.2019
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstwa rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej
T
2019/03/25/7415
25.03.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/03/25/7414
25.03.2019
URZĄD MIASTA I GMINY KOSZYCE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 35